Poslání ČSJJ

Český svaz jiu jitsu (ČSJJ) zastřešuje oddíly a školy budo v České republice. Poslání ČSJJ je podporovat jejich vzájemnou spolupráci a rozvoj, poskytovat metodické vedení (metodické pokyny pro získání technických stupňů kyu a dan, semináře, odborné kurzy) a navazovat mezinárodní partnerství s organizacemi působícími nejen v oblasti jiu jitsu, ale i v jiných bojových umění a systémech.

S ČSJJ je úzce spojen International Martial Arts And Law Institute, jehož hlavní náplní je organizování, rozvoj a propagace zejména jiu jitsu, judo, karate a kobudo, vědecko-pedagogická a publikační činnost, pořádání, organizování a podpora zkoušek na technické stupně kyu a dan v bojových umění a zajišťování odborných garantů a zkušebních komisařů v těchto oborech.