Poslání

Český svaz jiu jitsu (ČSJJ) zastřešuje oddíly a školy budo v České republice, a podílí se na zajišťování a realizaci získávání profesionálních instruktorských kvalifikací. Poslání ČSJJ je podporovat vzájemnou spolupráci a rozvoj oddílů a škol zabývajích se bojovým uměním, poskytovat jim metodické vedení (metodické pokyny pro získání technických stupňů kyu a dan, semináře, odborné kurzy) a navazovat mezinárodní partnerství s organizacemi působícími nejen v oblasti jiu jitsu, ale i v jiných bojových umění a systémech.

ČSJJ je v rámci mezinárodní spolupráce úzce spojen s International Martial Arts and Law Institute (IMALI), a World Wide Martial Arts Association (WWMAA) (certifikát zde), jejihž hlavní náplní je organizování, rozvoj a propagace zejména jiu jitsu, judo, karate a kobudo, vědecko-pedagogická a publikační činnost, pořádání, organizování a podpora zkoušek na technické stupně kyu a dan v bojových umění a zajišťování odborných garantů a zkušebních komisařů v těchto oborech.