Zkušební řád DAN

Mistrovské stupně jiu jitsu (1.DAN – 7.DAN)

1.DAN | 2.DAN | 3.DAN | 4.DAN | 5.DAN | 6.DAN | 7.DAN

stáhnout v pdf
to samé

Mistrovské stupně jiu jitsu (1.DAN – 7.DAN)
1.DAN | 2.DAN | 3.DAN | 4.DAN | 5.DAN | 6.DAN | 7.DAN
stáhnout v pdf
1. Dan (černý pás) – minimálně 1 rok od zkoušky na 1. Kyu, trenérské oprávnění min. III.třídy, fyzická zdatnost, čestnost, skromnost, být příkladem druhým.
2. Dan (černý pás) – minimálně 1 rok od zkoušky na 1. Dan, trenérské oprávnění min. II.třídy, fyzická zdatnost, čestnost, skromnost, být příkladem druhým. Podle Japonských kritérií se tento stupeň rovná – zahájení vysokoškolského vzdělání.
3. Dan (černý pás) – minimálně 2 roky od zkoušky na 2. Dan, trenérské oprávnění min. II.třídy, fyzická zdatnost, čestnost, skromnost, být příkladem druhým.
4. Dan (černý pás) – minimálně 3 roky od zkoušky na 3. Dan, trenérské oprávnění min. II.třídy, musí splňovat koeficient svazu Jiu Jitsu podle členské základny – omezený počet, fyzická zdatnost, čestnost, skromnost, být příkladem druhým, vést vlastní oddíl, psychicky odolný.
5. Dan (černý pás) – minimálně 4 roky od zkoušky na 4. Dan, trenérské oprávnění min. II.třídy, musí splňovat koeficient svazu Jiu Jitsu podle členské základny – omezený počet, fyzická zdatnost, čestnost, skromnost, být příkladem druhým, vést vlastní oddíl, psychicky odolný, vysoká morální a duševní úroveň v Jiu Jitsu, loajálnost k Jiu Jitsu, propagátor Jiu Jitsu, zakladatel nových oddílů, vlastní publikační činnost. Podle Japonských kritérií se tento stupeň rovná – ukončení vysokoškolského vzdělání.
6. Dan (černý – červenobílý pás) – minimálně 5 let od jmenování na 5. Dan, trenérské oprávnění min. II.třídy, musí splňovat koeficient svazu Jiu Jitsu podle členské základny – omezený počet, čestnost, skromnost, být příkladem druhým, vést vlastní oddíl, psychicky odolný, velmi vysoká morální a duševní úroveň v Jiu Jitsu, loajálnost k Jiu Jitsu, propagátor Jiu Jitsu, zakladatel nových oddílů, vlastní publikační činnost, vedoucí postavení v Jiu Jitsu, autorativní typ. Podle Japonských kritérií se tento stupeň rovná nejvyšším možným hodnostem vysokoškolského vzdělání – rektor, děkan, profesor.
7. Dan (černý – červenobílý pás) – minimálně 5 let od jmenování na 6. Dan, trenérské oprávnění min. II.třídy, musí splňovat koeficient svazu Jiu Jitsu podle členské základny – omezený počet, čestnost, skromnost, být příkladem druhým, vést vlastní oddíl, psychicky odolný, velmi vysoká morální a duševní úroveň v Jiu Jitsu, loajálnost k Jiu Jitsu, propagátor Jiu Jitsu, zakladatel nových oddílů, vlastní publikační činnost, legenda Jiu Jitsu, autorativní typ. Podle Japonských kritérií se tento stupeň rovná nejvyšším možným hodnostem vysokoškolského vzdělání – rektor, děkan, profesor.
8. Dan (černý – červenobílý pás) – minimálně 5 let od jmenování na 7. Dan, trenérské oprávnění min. II.třídy, musí splňovat koeficient svazu Jiu Jitsu podle členské základny – omezený počet, čestnost, skromnost, být příkladem druhým, vést vlastní oddíl, psychicky odolný, velmi vysoká morální a duševní úroveň v Jiu Jitsu, loajálnost k Jiu Jitsu, propagátor Jiu Jitsu, zakladatel nových oddílů, vlastní publikační činnost, legenda Jiu Jitsu, autorativní typ, maximální stupeň dosažitelný v ČR. Podle Japonských kritérií se tento stupeň rovná nejvyšším možným hodnostem vysokoškolského vzdělání – rektor, děkan, profesor.
9. Dan (černý – červený pás) – V ČR nedosažitelný stupeň, pouze udělený na úrovni kontinentální organizace.
10. Dan (černý – červený pás) – V ČR nedosažitelný stupeň – pouze udělený na úrovni kontinentální organizace.
Tato kritéria jsou pouze interní, nakládat s nimi a měnit je mohou pouze členové představenstva a prezident Českého svazu Jiu Jitsu
1.DAN (černý pás)
1.
Znalost sebeobranných technik z 6. – 1. KYU

a)

namátkové přezkoušení

b)

odváděcí a znehybňovací technika

c)

použití malých a velkých pák v obraně a útoku

d)

samostatné řešení modelových situací

e)

obrana proti dvěma útočníkům

f)

úderové a obranné techniky

g)

modelové situace dle výběru zkušebních komisařů
2.
KATA

Tori – waza – kata (kata směrů), nebo – po dohodě s předsedou zkušební komise či prezidentem Českého Svazu Jiu Jitsu – kterákoliv kata z jiného systému BUDO, při prokázání znalosti principů směrů vychýlení a reakce na záměr protivníka, nebo volná sestava chvatů prokazující tuto znalost v souladu s níže uvedenými principy

1.

hidari mae sumi – první směr

5.

yoko migi – pátý směr

2.

migi mae sumi – druhý směr

6.

hidari ato sumi – šestý směr

3.

man mae – třetí směr

7.

migi ato sumi – sedmý směr

4.

hidari yoko – čtvrtý směr

8.

ma ushiro – osmý směr

Důležité:

a)

vychýlení protivníka do směrů

b)

kawashi waza – technika úhybů

c)

orientace v prostoru – strategie sendžutsu (sen ju tsu)
3.
Teoretická část

a)

právnické minimum – § 28 tr.z. – krajní nouze + § 29 tr.z. nutná obrana – základní znění

b)

lékařské minimum – umění ku-tsu – kříšení, první pomoc

c)

základní znalost historie bojových umění (Judo, Jiu Jitsu, Karate)
2.DAN (černý pás)
1.
Znalost sebeobranných technik z 6. – 1. KYU

a)

namátkové přezkoušení

b)

odváděcí a znehybňovací technika

c)

použití malých a velkých pák v obraně a útoku

d)

samostatné řešení modelových situací

e)

obrana proti dvěma útočníkům

f)

úderové a obranné techniky

g)

modelové situace dle výběru zkušebních komisařů
2.
KATA

a) Itsu – tsu – no – kata (kata principů)

1.

I. princip

4.

IV. princip

2.

II. princip

5.

V. princip

3.

III. princip

b) Tori – waza – kata (kata směrů), nebo – po dohodě s předsedou zkušební komise či prezidentem Českého Svazu Jiu Jitsu – kterákoliv kata z jiného systému BUDO, při prokázání znalosti principů směrů vychýlení a reakce na záměr protivníka, nebo volná sestava chvatů prokazující tuto znalost v souladu s uvedenými principy

1.

hidari mae sumi – první směr

5.

yoko migi – pátý směr

2.

migi mae sumi – druhý směr

6.

hidari ato sumi – šestý směr

3.

man mae – třetí směr

7.

migi ato sumi – sedmý směr

4.

hidari yoko – čtvrtý směr

8.

ma ushiro – osmý směr

Důležité:

a)

vychýlení protivníka do směrů

b)

kawashi waza – technika úhybů

c)

orientace v prostoru – strategie sendžutsu
3.
Teoretická část

a)

právnické minimum – § 28 tr.z. – krajní nouze + § 29 tr.z. nutná obrana – základní znění

b)

lékařské minimum – umění ku-tsu – kříšení, první pomoc

c)

znalost historie bojových umění (Judo, Jiu – Jitsu, Karate)
3.DAN (černý pás)
1.
Znalost sebeobranných technik z 6. – 1. KYU

a)

namátkové přezkoušení

b)

odváděcí a znehybňovací technika

c)

použití malých a velkých pák v obraně a útoku

d)

samostatné řešení modelových situací

e)

obrana proti dvěma útočníkům

f)

úderové a obranné techniky

g)

modelové situace dle výběru zkušebních komisařů
2.
KATA
a) Goshin – jitsu – no – kata

A skupina

D skupina

1.

ryote dori

12.

cukkake

2.

hidari eri dori

13.

tschoko cuki

3.

migi eri dori

14.

naname cuki

4.

kata ude dori

5.

ushiro eri dori

E skupina

6.

kakkae dori

15.

furi age

16.

furi oroshi

B skupina

17.

morote tsuki

7.

naname utschi

8.

age tsuki

F skupina

9.

ganmen tsuki

18.

shomen tsuki

19.

koshi kamae

C skupina

20.

haimen tsuke

10.

mae geri

11.

yoko geri

b) Tori – waza – kata (kata směrů) nebo Itsu – tsu – no – kata (kata principů),nebo – po dohodě s předsedou zkušební komise či prezidentem Českého Svazu Jiu Jitsu – kterákoliv kata z jiného systému BUDO, při prokázání znalosti příslušných principů Jiu Jitsu, nebo volná sestava chvatů prokazující tuto znalost v souladu s těmito principy
3.
Teoretická část

a)

právnické minimum – § 28 tr.z. – krajní nouze + § 29 tr.z. nutná obrana – základní znění

b)

lékařské minimum – umění kutsu – kříšení, první pomoc

c)

znalost historie bojových umění (Judo, Jiu – Jitsu, Karate)
4.DAN (černý pás)
1.
KATA
Kime – no – kata,nebo Goshin – jitsu – no – kata, nebo – po dohodě s předsedou zkušební komise či prezidentem Českého Svazu Jiu Jitsu – kterákoliv kata z jiného systému BUDO, při prokázání znalosti příslušných principů Jiu Jitsu, nebo volná sestava chvatů prokazující tuto znalost v souladu s těmito principy

A. idori

B. tatshi ai

1.

ryote dori

1.

ryote dori

2.

tsuki kake nebo tsukkake

2.

sode dori

3.

tsuri age

3.

tsuki kake nebo tsukkake

4.

yoko utschi

4.

tsuki kake nebo tsukkake

5.

ushiro dori

5.

tsuri age

6.

tsuki komi nebo tsukkomi

6.

yoko utshi

7.

kiri komi

7.

ke age

8.

yoko tsuki

8.

ushiro dori

9.

tsuki komi nebo tsukkomi

10.

kiri komi

11.

nuki gake

12.

kiri ogoši

2.
Znalost sebeobranných technik

a)

samostatné řešení modelových situací

b)

obrana proti dvěma útočníkům

c)

úderové a obranné techniky – dokonalá znalost

d)

modelové situace dle výběru zkušebních komisařů

e)

orientace v prostoru – strategie sendžutsu

f)

kawashi waza – technika úhybů
3.
Teoretická část

a)

právnické minimum – § 28 tr.z. – krajní nouze + § 29 tr.z. nutná obrana – základní znění

b)

lékařské minimum – umění kutsu – kříšení, první pomoc

c)

znalost historie bojových umění (Judo, Jiu – Jitsu, Karate)
5.DAN (černý pás)
1.
KATA
JU – no – Kata, nebo – po dohodě s předsedou zkušební komise či prezidentem Českého Svazu Jiu Jitsu – kterákoliv kata z jiného systému BUDO, při prokázání znalosti příslušných principů Jiu Jitsu, nebo volná sestava chvatů prokazující tuto znalost v souladu s těmito principy

A. skupina

B. skupina

C. skupina

1.
tsuki kata

6.
kiri oroshi

11.
obi tori

2.
kata oshi

7.
ryo kata oshi

12.
mune oshi

3.
ryote dori

8.
naname utshi

13.
tsuki age

4.
kata mawashi

9.
katate dori

14.
utshi oroshi

5.
ago oshi

10.
katate age

15.
ryogan tsuki

Důležité:

a)

vychýlení protivníka do směrů

b)

kawashi waza – technika úhybů

c)

orientace v prostoru – strategie sendžutsu
2.
Teoretická část

a)

právnické minimum – § 28 tr.z. – krajní nouze + § 29 tr.z. nutná obrana – základní znění

b)

lékařské minimum – umění kutsu – kříšení, první pomoc

c)

znalost historie bojových umění (Judo, Jiu – Jitsu, Karate)
6.DAN (červenobílý pás)
1.
KATA

Koshiki – no – kata, nebo – po dohodě s předsedou zkušební komise či prezidentem Českého Svazu Jiu Jitsu – kterákoliv kata z jiného systému BUDO, při prokázání znalosti příslušných principů Jiu Jitsu, nebo volná sestava chvatů prokazující tuto znalost v souladu s těmito principy A. Omote

1.

tai

8.

utshi kudaki

2.

yume no utshi

9.

tani otoshi

3.

ryokuki

10.

kuruma daoshi

4.

mizu guruma

11.

šikoro dori

5.

mizu nagare

12.

šikoro dori

6.

hiki otoshi

13.

yudatshi

7.

koda ore

14.

taki otoshi

B. Ura

15.

mi kudaki

16.

kuruma gaeshi

17.

mizu iri

18.

ryu secu

19.

saka otoshi

20.

yuki ore

21.

iwa nami

Důležité:

a)

vychýlení protivníka do směrů

b)

kawashi waza – technika úhybů

c)

orientace v prostoru – strategie sendžutsu
2.
Teoretická část

a)

právnické minimum – § 28 tr.z. – krajní nouze + § 29 tr.z. nutná obrana – základní znění

b)

lékařské minimum – umění kutsu – kříšení, první pomoc

c)

znalost historie bojových umění (Judo, Jiu – Jitsu, Karate)
7.DAN (červenobílý pás)
1.
KATA

Seiryoku – Zenyo Kokumin – Taiiku – no – kata, nebo – po dohodě s předsedou zkušební komise či prezidentem Českého Svazu Jiu Jitsu – kterákoliv kata z jiného systému BUDO, při prokázání znalosti příslušných principů Jiu Jitsu, nebo volná sestava chvatů prokazující tuto znalost v souladu s těmito principy

Tandoku rentshu

Sotai rentshu

A. Goho ate

A Kime shiki

1.

hidari mae naname ate

I. Idori

2.

migi ate

3.

migi ate

1.

ryote dori

4.

mae ate

2.

furi anashi

5.

sue ate

3.

gyaku te dori

4.

tsuki kake nebo tsukkake

B. O goho ate

5.

kiri kake

6.

o hidari mae naname ate

7.

o migi ate

II. Tači ai

8.

o ushiro ate

9.

o mae ate

6.

tsuki age

10.

o ue ate

7.

yoko utshi

8.

ushiro dori

C. Goho geri

9.

naname tsuki

11.

mae geri

10.

kiri oroshi

12.

ushiro geri

13.

hidari mae nanami geri

B. Ju šiki

14.

migi mae naname geri

15.

taka geri

I. skupina

16.

kagami migaki

17.

sayu utshi

1.

tsuri daši

18.

zengo cuki

2.

kata oshi

19.

ryote ude tsuki

3.

kata mawashi

20.

o ryote ue tsuki

4.

kiri oroshi

21.

sayu kogo shita tsuki

5.

katate dori

22.

ryote shita tsuki

23.

naname ude utshi

II. skupina

24.

naname shita utshi

25.

o naname ude utshi

6.

katate age

26.

ushiro sumi tsuki

7.

obi tori

27.

ushiro tsuki

8.

mune oshi

28.

ushiro tsuki Mae shita tsuki

9.

tsuki kage

10.

ryogan tsuki

1. Dan (černý pás) – minimálně 1 rok od zkoušky na 1. Kyu, trenérské oprávnění min. III.třídy, fyzická zdatnost, čestnost, skromnost, být příkladem druhým.

2. Dan (černý pás) – minimálně 1 rok od zkoušky na 1. Dan, trenérské oprávnění min. II.třídy, fyzická zdatnost, čestnost, skromnost, být příkladem druhým. Podle Japonských kritérií se tento stupeň rovná – zahájení vysokoškolského vzdělání.

3. Dan (černý pás) – minimálně 2 roky od zkoušky na 2. Dan, trenérské oprávnění min. II.třídy, fyzická zdatnost, čestnost, skromnost, být příkladem druhým.

4. Dan (černý pás) – minimálně 3 roky od zkoušky na 3. Dan, trenérské oprávnění min. II.třídy, musí splňovat koeficient svazu Jiu Jitsu podle členské základny – omezený počet, fyzická zdatnost, čestnost, skromnost, být příkladem druhým, vést vlastní oddíl, psychicky odolný.

5. Dan (černý pás) – minimálně 4 roky od zkoušky na 4. Dan, trenérské oprávnění min. II.třídy, musí splňovat koeficient svazu Jiu Jitsu podle členské základny – omezený počet, fyzická zdatnost, čestnost, skromnost, být příkladem druhým, vést vlastní oddíl, psychicky odolný, vysoká morální a duševní úroveň v Jiu Jitsu, loajálnost k Jiu Jitsu, propagátor Jiu Jitsu, zakladatel nových oddílů, vlastní publikační činnost. Podle Japonských kritérií se tento stupeň rovná – ukončení vysokoškolského vzdělání.

6. Dan (černý – červenobílý pás) – minimálně 5 let od jmenování na 5. Dan, trenérské oprávnění min. II.třídy, musí splňovat koeficient svazu Jiu Jitsu podle členské základny – omezený počet, čestnost, skromnost, být příkladem druhým, vést vlastní oddíl, psychicky odolný, velmi vysoká morální a duševní úroveň v Jiu Jitsu, loajálnost k Jiu Jitsu, propagátor Jiu Jitsu, zakladatel nových oddílů, vlastní publikační činnost, vedoucí postavení v Jiu Jitsu, autorativní typ. Podle Japonských kritérií se tento stupeň rovná nejvyšším možným hodnostem vysokoškolského vzdělání – rektor, děkan, profesor.

7. Dan (černý – červenobílý pás) – minimálně 5 let od jmenování na 6. Dan, trenérské oprávnění min. II.třídy, musí splňovat koeficient svazu Jiu Jitsu podle členské základny – omezený počet, čestnost, skromnost, být příkladem druhým, vést vlastní oddíl, psychicky odolný, velmi vysoká morální a duševní úroveň v Jiu Jitsu, loajálnost k Jiu Jitsu, propagátor Jiu Jitsu, zakladatel nových oddílů, vlastní publikační činnost, legenda Jiu Jitsu, autorativní typ. Podle Japonských kritérií se tento stupeň rovná nejvyšším možným hodnostem vysokoškolského vzdělání – rektor, děkan, profesor.

8. Dan (černý – červenobílý pás) – minimálně 5 let od jmenování na 7. Dan, trenérské oprávnění min. II.třídy, musí splňovat koeficient svazu Jiu Jitsu podle členské základny – omezený počet, čestnost, skromnost, být příkladem druhým, vést vlastní oddíl, psychicky odolný, velmi vysoká morální a duševní úroveň v Jiu Jitsu, loajálnost k Jiu Jitsu, propagátor Jiu Jitsu, zakladatel nových oddílů, vlastní publikační činnost, legenda Jiu Jitsu, autorativní typ, maximální stupeň dosažitelný v ČR. Podle Japonských kritérií se tento stupeň rovná nejvyšším možným hodnostem vysokoškolského vzdělání – rektor, děkan, profesor.

9. Dan (černý – červený pás) – V ČR nedosažitelný stupeň, pouze udělený na úrovni kontinentální organizace.

10. Dan (černý – červený pás) – V ČR nedosažitelný stupeň – pouze udělený na úrovni kontinentální organizace.

Tato kritéria jsou pouze interní, nakládat s nimi a měnit je může prezident Českého svazu Jiu Jitsu