Zkušební řád DAN

Mistrovské stupně jiu jitsu (1.DAN – 7.DAN)

1.DAN | 2.DAN | 3.DAN | 4.DAN | 5.DAN | 6.DAN | 7.DAN

stáhnout v pdf

1. Dan (černý pás) – minimálně 1 rok od zkoušky na 1. Kyu, trenérské oprávnění min. III.třídy, fyzická zdatnost, čestnost, skromnost, být příkladem druhým.

2. Dan (černý pás) – minimálně 1 rok od zkoušky na 1. Dan, trenérské oprávnění min. II.třídy, fyzická zdatnost, čestnost, skromnost, být příkladem druhým. Podle Japonských kritérií se tento stupeň rovná – zahájení vysokoškolského vzdělání.

3. Dan (černý pás) – minimálně 2 roky od zkoušky na 2. Dan, trenérské oprávnění min. II.třídy, fyzická zdatnost, čestnost, skromnost, být příkladem druhým.

4. Dan (černý pás) – minimálně 2 roky od zkoušky na 3. Dan, trenérské oprávnění min. II.třídy, musí splňovat koeficient svazu Jiu Jitsu podle členské základny – omezený počet, fyzická zdatnost, čestnost, skromnost, být příkladem druhým, vést vlastní oddíl, psychicky odolný.

5. Dan (černý pás) – minimálně 3 roky od zkoušky na 4. Dan, trenérské oprávnění min. II.třídy, musí splňovat koeficient svazu Jiu Jitsu podle členské základny – omezený počet, fyzická zdatnost, čestnost, skromnost, být příkladem druhým, vést vlastní oddíl, psychicky odolný, vysoká morální a duševní úroveň v Jiu Jitsu, loajálnost k Jiu Jitsu, propagátor Jiu Jitsu, zakladatel nových oddílů, vlastní publikační činnost. Podle Japonských kritérií se tento stupeň rovná – ukončení vysokoškolského vzdělání.

6. Dan (černý – červenobílý pás) – minimálně 3 roky od jmenování na 5. Dan, trenérské oprávnění min. II.třídy, musí splňovat koeficient svazu Jiu Jitsu podle členské základny – omezený počet, čestnost, skromnost, být příkladem druhým, vést vlastní oddíl, psychicky odolný, velmi vysoká morální a duševní úroveň v Jiu Jitsu, loajálnost k Jiu Jitsu, propagátor Jiu Jitsu, zakladatel nových oddílů, vlastní publikační činnost, vedoucí postavení v Jiu Jitsu, autorativní typ. Podle Japonských kritérií se tento stupeň rovná nejvyšším možným hodnostem vysokoškolského vzdělání – rektor, děkan, profesor.

7. Dan (černý – červenobílý pás) – minimálně 3 roky od jmenování na 6. Dan, trenérské oprávnění min. II.třídy, musí splňovat koeficient svazu Jiu Jitsu podle členské základny – omezený počet, čestnost, skromnost, být příkladem druhým, vést vlastní oddíl, psychicky odolný, velmi vysoká morální a duševní úroveň v Jiu Jitsu, loajálnost k Jiu Jitsu, propagátor Jiu Jitsu, zakladatel nových oddílů, vlastní publikační činnost, legenda Jiu Jitsu, autorativní typ. Podle Japonských kritérií se tento stupeň rovná nejvyšším možným hodnostem vysokoškolského vzdělání – rektor, děkan, profesor.

8. Dan (černý – červenobílý pás) – minimálně 4 roky od jmenování na 7. Dan, trenérské oprávnění min. II.třídy, musí splňovat koeficient svazu Jiu Jitsu podle členské základny – omezený počet, čestnost, skromnost, být příkladem druhým, vést vlastní oddíl, psychicky odolný, velmi vysoká morální a duševní úroveň v Jiu Jitsu, loajálnost k Jiu Jitsu, propagátor Jiu Jitsu, zakladatel nových oddílů, vlastní publikační činnost, legenda Jiu Jitsu, autorativní typ, maximální stupeň dosažitelný v ČR. Podle Japonských kritérií se tento stupeň rovná nejvyšším možným hodnostem vysokoškolského vzdělání – rektor, děkan, profesor.

9. Dan (černý – červený pás) – V ČR nedosažitelný stupeň, pouze udělený na úrovni kontinentální organizace.

10. Dan (černý – červený pás) – V ČR nedosažitelný stupeň – pouze udělený na úrovni kontinentální organizace.

Tato kritéria jsou pouze interní, nakládat s nimi a měnit je mohou pouze členové představenstva a prezident Českého svazu Jiu Jitsu

1.DAN (černý pás)

1. Znalost sebeobranných technik z 6. – 1. KYU
a) namátkové přezkoušení
b) odváděcí a znehybňovací technika
c) použití malých a velkých pák v obraně a útoku
d) samostatné řešení modelových situací
e) obrana proti dvěma útočníkům
f) úderové a obranné techniky
g) modelové situace dle výběru zkušebních komisařů
2. KATA
  Tori – waza – kata (kata směrů), nebo – po dohodě s předsedou zkušební komise či prezidentem Českého Svazu Jiu Jitsu – kterákoliv kata z jiného systému BUDO, při prokázání znalosti principů směrů vychýlení a reakce na záměr protivníka, nebo volná sestava chvatů prokazující tuto znalost v souladu s níže uvedenými principy
1. hidari mae sumi – první směr 5. yoko migi – pátý směr
2. migi mae sumi – druhý směr 6. hidari ato sumi – šestý směr
3. man mae – třetí směr 7. migi ato sumi – sedmý směr
4. hidari yoko – čtvrtý směr 8. ma ushiro – osmý směr
  Důležité:
a) vychýlení protivníka do směrů
b) kawashi waza – technika úhybů
c) orientace v prostoru – strategie sendžutsu (sen ju tsu)
3. Teoretická část
a) právnické minimum – § 28 tr.z. – krajní nouze + § 29 tr.z. nutná obrana – základní znění
b) lékařské minimum – umění ku-tsu – kříšení, první pomoc
c) základní znalost historie bojových umění (Judo, Jiu Jitsu, Karate)

2.DAN (černý pás)

1. Znalost sebeobranných technik z 6. – 1. KYU
a) namátkové přezkoušení
b) odváděcí a znehybňovací technika
c) použití malých a velkých pák v obraně a útoku
d) samostatné řešení modelových situací
e) obrana proti dvěma útočníkům
f) úderové a obranné techniky
g) modelové situace dle výběru zkušebních komisařů
2. KATA
  a) Itsu – tsu – no – kata (kata principů)
1. I. princip 4. IV. princip
2. II. princip 5. V. princip
3. III. princip
  b) Tori – waza – kata (kata směrů), nebo – po dohodě s předsedou zkušební komise či prezidentem Českého Svazu Jiu Jitsu – kterákoliv kata z jiného systému BUDO, při prokázání znalosti principů směrů vychýlení a reakce na záměr protivníka, nebo volná sestava chvatů prokazující tuto znalost v souladu s uvedenými principy
1. hidari mae sumi – první směr 5. yoko migi – pátý směr
2. migi mae sumi – druhý směr 6. hidari ato sumi – šestý směr
3. man mae – třetí směr 7. migi ato sumi – sedmý směr
4. hidari yoko – čtvrtý směr 8. ma ushiro – osmý směr
  Důležité:
a) vychýlení protivníka do směrů
b) kawashi waza – technika úhybů
c) orientace v prostoru – strategie sendžutsu
3. Teoretická část
a) právnické minimum – § 28 tr.z. – krajní nouze + § 29 tr.z. nutná obrana – základní znění
b) lékařské minimum – umění ku-tsu – kříšení, první pomoc
c) znalost historie bojových umění (Judo, Jiu – Jitsu, Karate)

3.DAN (černý pás)

1. Znalost sebeobranných technik z 6. – 1. KYU
a) namátkové přezkoušení
b) odváděcí a znehybňovací technika
c) použití malých a velkých pák v obraně a útoku
d) samostatné řešení modelových situací
e) obrana proti dvěma útočníkům
f) úderové a obranné techniky
g) modelové situace dle výběru zkušebních komisařů
2. KATA
a) Goshin – jitsu – no – kata
A skupina D skupina
1. ryote dori 12. cukkake
2. hidari eri dori 13. tschoko cuki
3. migi eri dori 14. naname cuki
4. kata ude dori
5. ushiro eri dori E skupina
6. kakkae dori 15. furi age
16. furi oroshi
B skupina 17. morote tsuki
7. naname utschi
8. age tsuki F skupina
9. ganmen tsuki 18. shomen tsuki
19. koshi kamae
C skupina 20. haimen tsuke
10. mae geri
11. yoko geri
b) Tori – waza – kata (kata směrů) nebo Itsu – tsu – no – kata (kata principů),nebo – po dohodě s předsedou zkušební komise či prezidentem Českého Svazu Jiu Jitsu – kterákoliv kata z jiného systému BUDO, při prokázání znalosti příslušných principů Jiu Jitsu, nebo volná sestava chvatů prokazující tuto znalost v souladu s těmito principy
3. Teoretická část
a) právnické minimum – § 28 tr.z. – krajní nouze + § 29 tr.z. nutná obrana – základní znění
b) lékařské minimum – umění kutsu – kříšení, první pomoc
c) znalost historie bojových umění (Judo, Jiu – Jitsu, Karate)

4.DAN (černý pás)

1. KATA
Kime – no – kata,nebo Goshin – jitsu – no – kata, nebo – po dohodě s předsedou zkušební komise či prezidentem Českého Svazu Jiu Jitsu – kterákoliv kata z jiného systému BUDO, při prokázání znalosti příslušných principů Jiu Jitsu, nebo volná sestava chvatů prokazující tuto znalost v souladu s těmito principy
A. idori B. tatshi ai
1. ryote dori 1. ryote dori
2. tsuki kake nebo tsukkake 2. sode dori
3. tsuri age 3. tsuki kake nebo tsukkake
4. yoko utschi 4. tsuki kake nebo tsukkake
5. ushiro dori 5. tsuri age
6. tsuki komi nebo tsukkomi 6. yoko utshi
7. kiri komi 7. ke age
8. yoko tsuki 8. ushiro dori
9. tsuki komi nebo tsukkomi
10. kiri komi
11. nuki gake
12. kiri ogoši
2. Znalost sebeobranných technik
a) samostatné řešení modelových situací
b) obrana proti dvěma útočníkům
c) úderové a obranné techniky – dokonalá znalost
d) modelové situace dle výběru zkušebních komisařů
e) orientace v prostoru – strategie sendžutsu
f) kawashi waza – technika úhybů
3. Teoretická část
a) právnické minimum – § 28 tr.z. – krajní nouze + § 29 tr.z. nutná obrana – základní znění
b) lékařské minimum – umění kutsu – kříšení, první pomoc
c) znalost historie bojových umění (Judo, Jiu – Jitsu, Karate)

5.DAN (černý pás)

1. KATA
JU – no – Kata, nebo – po dohodě s předsedou zkušební komise či prezidentem Českého Svazu Jiu Jitsu – kterákoliv kata z jiného systému BUDO, při prokázání znalosti příslušných principů Jiu Jitsu, nebo volná sestava chvatů prokazující tuto znalost v souladu s těmito principy
A. skupina B. skupina C. skupina
1. tsuki kata 6. kiri oroshi 11. obi tori
2. kata oshi 7. ryo kata oshi 12. mune oshi
3. ryote dori 8. naname utshi 13. tsuki age
4. kata mawashi 9. katate dori 14. utshi oroshi
5. ago oshi 10. katate age 15. ryogan tsuki
  Důležité:
a) vychýlení protivníka do směrů
b) kawashi waza – technika úhybů
c) orientace v prostoru – strategie sendžutsu
2. Teoretická část
a) právnické minimum – § 28 tr.z. – krajní nouze + § 29 tr.z. nutná obrana – základní znění
b) lékařské minimum – umění kutsu – kříšení, první pomoc
c) znalost historie bojových umění (Judo, Jiu – Jitsu, Karate)

6.DAN (červenobílý pás)

1. KATA
  Koshiki – no – kata, nebo – po dohodě s předsedou zkušební komise či prezidentem Českého Svazu Jiu Jitsu – kterákoliv kata z jiného systému BUDO, při prokázání znalosti příslušných principů Jiu Jitsu, nebo volná sestava chvatů prokazující tuto znalost v souladu s těmito principy A. Omote
1. tai 8. utshi kudaki
2. yume no utshi 9. tani otoshi
3. ryokuki 10. kuruma daoshi
4. mizu guruma 11. šikoro dori
5. mizu nagare 12. šikoro dori
6. hiki otoshi 13. yudatshi
7. koda ore 14. taki otoshi
  B. Ura
15. mi kudaki
16. kuruma gaeshi
17. mizu iri
18. ryu secu
19. saka otoshi
20. yuki ore
21. iwa nami
  Důležité:
a) vychýlení protivníka do směrů
b) kawashi waza – technika úhybů
c) orientace v prostoru – strategie sendžutsu
2. Teoretická část
a) právnické minimum – § 28 tr.z. – krajní nouze + § 29 tr.z. nutná obrana – základní znění
b) lékařské minimum – umění kutsu – kříšení, první pomoc
c) znalost historie bojových umění (Judo, Jiu – Jitsu, Karate)

7.DAN (červenobílý pás)

1. KATA
  Seiryoku – Zenyo Kokumin – Taiiku – no – kata, nebo – po dohodě s předsedou zkušební komise či prezidentem Českého Svazu Jiu Jitsu – kterákoliv kata z jiného systému BUDO, při prokázání znalosti příslušných principů Jiu Jitsu, nebo volná sestava chvatů prokazující tuto znalost v souladu s těmito principy
Tandoku rentshu Sotai rentshu
A. Goho ate A Kime shiki
1. hidari mae naname ate I. Idori
2. migi ate    
3. migi ate 1. ryote dori
4. mae ate 2. furi anashi
5. sue ate 3. gyaku te dori
4. tsuki kake nebo tsukkake
B. O goho ate 5. kiri kake
6. o hidari mae naname ate    
7. o migi ate II. Tači ai
8. o ushiro ate    
9. o mae ate 6. tsuki age
10. o ue ate 7. yoko utshi
8. ushiro dori
C. Goho geri 9. naname tsuki
11. mae geri 10. kiri oroshi
12. ushiro geri    
13. hidari mae nanami geri B. Ju šiki
14. migi mae naname geri    
15. taka geri I. skupina
16. kagami migaki    
17. sayu utshi 1. tsuri daši
18. zengo cuki 2. kata oshi
19. ryote ude tsuki 3. kata mawashi
20. o ryote ue tsuki 4. kiri oroshi
21. sayu kogo shita tsuki 5. katate dori
22. ryote shita tsuki    
23. naname ude utshi II. skupina
24. naname shita utshi    
25. o naname ude utshi 6. katate age
26. ushiro sumi tsuki 7. obi tori
27. ushiro tsuki 8. mune oshi
28. ushiro tsuki Mae shita tsuki 9. tsuki kage
10. ryogan tsuki