Zkušební řád KYU

Žákovské stupně jiu jitsu (6.kyu – 1.kyu)

Technická část zkušebního řádu určuje rozsah znalostí, vyžadovaných na jednotlivé stupně technické vyspělosti KYU a DAN. Zkušební komisař je oprávněn prověřit cvičence nejen z vědomostí vyžadovaných na příslušný stupeň technické vyspělosti, ale i z náplně kteréhokoliv předcházejícího STV. Dále může zkušební komisař upřesnit techniky aplikace a akce, které umožní komplexně zhodnotit jeho předvedený výkon. Toto upřesnění však musí být v souladu s nároky požadovanými na příslušný STV.

6.KYU | 5.KYU | 4.KYU | 3.KYU | 2.KYU | 1.KYU

stáhnout v pdf

6.kyu (bílý pás)

1. DÓJO
a) význam
b) pravidla zdvořilosti
2. ŠIZEN TAI – princip přirozeného držení těla
a) Šizen – hontai – základní přirozený postoj
b) Migi – šizen tai – pravý přirozený postoj
c) Hidari – šizen tai – levý přirozený postoj
3. ŠINTEI – technika kroků
a) Suri – aši – normální krok
b) Cugi – aši – následný krok
4. TAI – SABAKI – technika těla, princip JÚ
a) Te – sabaki – technika paží
b) Aši – sabaki – technika nohou
c) Tai – sabaki – technika těla
5. KAWAŠI – WAZA – technika úhybů
a) Tai – sabaki – Irimi
b) Tai – sabaki – O – Irimi
c) Tai – sabaki – Nagaši
6. KUZUŠI – princip vychýlení
a) Hapo – no – kuzuši – osm směrů vychýlení
b) Hando – no – kuzuši – vychýlení soupeře s využitím jeho reakce
7. ROZDĚLENÍ ÚTOČNÉ TECHNIKY
a) Kuzuši – vychýlení – výklad
b) Cukuri – nástup – výklad
c) Kake – hod – výklad
8. UKEMI – pády
a) Tači mae ukemi – pád kotoulem vpřed z postoje
b) Tači uširo ukemi – pád vzad z postoje
c) Tači joko ukemi – pád na bok z postoje
d) Tači zempo ukemi – pád vpřed přímý s dopadem na břicho
9. NAGE WAZA
a) Uki – goši
b) De – aši – barai
c) O – soto – gari
10. UKE WAZA – technika krytů
a) Šuto – uke – blok rukou
b) Uči – ude – uke – vnitřní blok předloktím
11. ATEMI WAZA – úderové plochy
a) Seiken – čelo pěsti
b) Teišo – základ dlaně
c) Šuto – hrana dlaně
12. NE WAZA
a) Kesa gatame
b) Uširo kesa gatame
c) Kamišiho gatame
d) Jokošiho gatame
e) Tatešihi gatame

5.kyu (žlutý pás)

1. NAGE WAZA
a) Seoi – nage
b) O – uči – gari
c) Sasaei – curi – komi – aši
2. MA AI – harmonická vzdálenost – výklad – ukázka
3. SEN – reakce na záměr protivníka
a) Sen no sen – začíná svůj útok
b) Tai no sen – provádí svůj útok
c) Go no sen – reakce po uchopení soupeře
4. KANSECU WAZA – technika páčení
a) Teorie páčení – výklad
b) Význam páky – použití v sebeobraně
5. NIKIO – páka na zápěstí
a) Kote hineri – vnitřní rotace
b) Kote gaeši – vnější rotace
c) Jubi hišigi – vnitřní rotace
d) Kota hišigi – vnitřní rotace
e) Využití páky na zápěstí – výklad
6. IKKYO – páka na loketní kloub
a) Ude hišigi waki gatame – vnitřní rotace
b) Ude hišigi ude gatame – vnější rotace
c) Ude hišigi kanuki gatame – vnější rotace
d) Ude garami – vnější rotace
7. Etika bojových umění
Stručná znalost historie bojových umění
Lékařské minimum – první pomoc kříšení
Teoretická část – právnické minimum
– § 28 tr.z. – krajní nouze + § 29 tr.z. – notná obrana – základní znění

4.kyu (oranžový pás)

1. TSUKAMI KATA – Základní chvaty
  Uvolňování z úchopu za ruce
a) Junte dori – úchop zápěstí z vnější strany
b) Dosokute dori – úchop opačného zápěstí z vnější strany
c) Ryote dori – úchop obou zápěstí z vnější strany
d) Roite yppo dori – úchop opačného zápěstí oběma rukama
  Uvolňování z úchopu za oděv
a) Hidari eri dori – úchop pravou rukou za levý límec
b) Migi eri dori – úchop pravou rukou za pravý límec
c) Uširo eri dori – úchop pravou rukou za límec zezadu
d) Joko eri dori – úchop pravou rukou za límec ze strany
e) Migi sode dori – úchop pravou rukou za rukáv
f) Hidari sode dori – úchop levou rukou za rukáv
g) Roy sode dori – úchop oběma rukama za rukávy
2. UWATE WAZA – obrana proti obejmutí přes ruce
a) Mae uwate – obejmutí zepředu přes ruce
b) Joko uwate – obejmutí ze strany přes ruce
c) Uširo uwate – obejmutí zezadu přes ruce
3. ŠITATE WAZA – obrana proti obejmutí pod rukama
a) Mae šitate – obejmutí zepředu pod rukama
b) Joko šitate – obejmutí zepředu pod rukama
c) Uširo šitate – obejmutí zepředu pod rukama
4. OSAE GAMI – držení za vlasy
a) Mae osae gami – držení za vlasy zepředu
b) Uširo mae gami – držení za vlasy zezadu
5. ŽIME WAZA – škrcení
a) Žime Ai – jednou rukou – oběma rukama
b) Uširo žime – jednou rukou – oběma rukama
c) Hadaka žime – škrcení bez oděvu
d) Kesa žime – škrcení za pomocí oděvu
6. rozdíl mezi sportovním zápasem, skutečným bojem a sebeobranou
zahájení boje – přepad, střetný boj
vývoj bojové – sebeobranné situace
a) sebeobranná situace
b) útočná situace
7. NE WAZA
a) Sankaku gatame

3.kyu (zelený pás)

1. ATEMI WAZA – úderové plochy
a) Kakato
b) Men
c) Hiraken
d) Haito
e) Empi
2. GERI WAZA – kopy, obrana
a) Mae geri
b) Joko geri
c) Kin geri
d) Hiza geri
e) Mawaši geri
f) Kakato geri
3. ATEMI WAZA – technika úderů, obrana, aplikace
a) Taišo – úder dlaní
b) Taišo joko men uči
c) Haišu joko men uči
d) Oi cuki – úder pěstí
e) Age cuki
f) Mawaši age cuki
4. ŠO MEN – údery hlavou, obrana
a) Šo men uči
b) Čudan men
c) Joko men
5. KAWAŠI WAZA – vysvětlení, zakl. postavení, v pohybu
6. Zvládnutí a předvedení dvou účinných technik Judo, Karate, Aikido. Akce provádět s okamžitou reakcí na útok.
7. TEORETICKÁ ČÁST
a) etika bojových umění
b) právnické minimum:
– § 28 tr.z. – krajní nouze + § 29 tr.z. nutná obrana – základní znění
c) lékařské minimum: kříšení, první pomoc, atd.

2.kyu (modrý pás)

1. OHROŽENÍ BODNOU ZBRANÍ
  Útok: Odpověï:
a) Furi age
nápřah holí
Nagaši – Hadaka žime
NagašiO soto gari
b) Furi oroši
zášvih holí
Šiho nage – Ude hišigi hiza gatame
Šuto uke – Ude hišigi hara gatame
c) Naname cuki
bodnutí ze strany
Šiho nage
d) Čoko cuki
bodnutí zepředu
Šiho nage
e) Heimen cuki
proti bodnutí zezadu
Šiho nage
f) Hambo furi oroši
zášvih holí
Hambo mukae daoši
Šiho nage
g) Obrana pomocí hole Nagaši mukae daoši
2. OHROŽENÍ ŽIDLÍ
a) zepředu
b) ze strany
3. OBRANA POMOCÍ ŽIDLE
a) proti noži
b) proti každému předmětu použitému k útoku
4. OHROŽENÍ BODNOU ZBRANÍ
a) Cuki kake pokus o bodnutí
b) Čoko cuki přímé bodnutí
c) Naname cuki bodnutí ze strany
d) Age cuki bodnutí směrem nahoru
e) Joko men cuki bodnutí shora
f) bodnutí napříč
5. OHROŽENÍ STŘELNOU ZBRANÍ
a) Šomen cuke – proti čelnému napadení – přiložení pistole
b) Košiga mae – proti bočnímu napadení – přiložením pistole
c) Haimen cuki – proti napadení zezadu – přiložením pistole
d) Příprava útoku – pistole tažena od pasu
e) Příprava útoku – pistole tažena zezadu
6. SUTEMI WAZA – technika strhů
a) Tomoe nage
b) Joko otoši
c) Joko guruma
7. ZPŮSOB PROVÁDĚNÉ OBRANY
  Při realizaci obrany se předpokládá:
a) stávající útok řešit v souladu s principy JIU JITSU, s maximální účelností a účinností v pohybu, přizpůsobení se útoku v duchu principu JÚ, dodržení racionální vzdálenosti a v souladu s časem, útok bezpečně zakončit správně zvolenou technikou
8. APLIKACE PRINCIPU
a) Přirozený postoj – první reakce na pravděpodobný začátek útoku
b) Přizpůsobení – vzdálenost, úhyb
c) Porušení soupeřovy rovnováhy – vychýlení
d) Útok v okamžiku oslabení soupeře
9. TEORETICKÁ ČÁST
a) Taktické zásady pro boj s útočníkem ozbrojeným sečnou zbraní
b) Taktické zásady pro boj s útočníkem ozbrojeným bodnou zbraní
c) Taktické zásady pro boj s útočníkem ozbrojeným střelnou zbraní
d) právnické minimum
– § 28 tr.z. krajní nouze + § 29 tr.z. nutná obrana – základní znění

1.kyu (hnědý pás)

1. OHROŽENÍ LEŽÍCÍHO ÚTOKEM SHORA
  Obránce ležící na zádech
  Útok: Odpověï:
a) Útok vedený přímým směrem od nohou obránce Hiza basami waza – migi, hidari
b) Útok vedený z pravé strany nohou obránce Hiza basami waza – migi
c) Útok vedený z levé strany nohou obránce Hiza basami waza – hidari
d) Útok vedený k pravému boku obránce Do basami waza – migi
e) Útok vedený k levému boku obránce Do basami waza – hidari
f) Útok vedený přímým směrem od hlavy obránce
2. ZNEŠKODNĚNÍ ÚTOKU V MIMOPOSTOJOVÉM POSTAVENÍ
  Útočník sedí na obránci, který leží na zádech
a) Ohrožení nožem

útok:
– vedený přímo na hlavu
– vedený ze strany na hlavu

obrana:
Uči uke – Ude garami
Soto uke – Ude hišigi hiza gatame
b) Ohrožení škrcením

útok:
– vedený jednou rukou
– vedený oběma rukama

obrana:
Uči uke – Ude garami
Ryote uči uke – Kanuki gatame
c) Ohrožení tesenem, jawarou

útok:
– vedený přímo na hlavu
– vedený ze strany na hlavu

obrana:
Uči uke – Ude garami
Soto uke Ude hišigi hiza gatame
  Nezbytná prostorová orientace, nutná vzhledem k zvláštnostem mimo postojového boje.
3. SUTEMI WAZA
a) Sukui nage
b) Tani otoši
c) Kata guruma
4. OHROŽENÍ JEDNOTLIVCE SKUPINOU
Z taktického hlediska dbát na zásady:
udržovat co nejmenší velikost úhlu ohrožení
při nezbytí útočit – zaměřit útok na vedoucího skupiny
následující varianta – zaútočit na nejbližšího útočníka
prorazit z obklopení
taktickým manévrem zajistit rukojmí
5. ODVÁDĚCÍ A ZNEHYBŇOVACÍ TECHNIKY
znehybnění na zemi, zvednutí a odvedení
zajištění, zvednutí účinnou technikou ze židle a odvedení
při trestné činnosti zajištění, odvedení a předání
6. NIKYO – IKYO použité v obraně a útoku
7. BOGIO WAZA
a) Cuki waza technika úderů
b) Uči waza technika seků
c) Uke waza technika krytů
d) Geri waza technika kopů
e) Dači waza technika postojů
f) Harai waza technika podmetů
g) Ata waza technika útoků na citlivá místa
8. JAWARA, TOMFA, NUNČAKU, BO, HANBO, SAI předvedení obrany dle výběruPředpoklad výběru je předvedení dvou účinných technik. Techniky musí být provedeny bez rozmýšlení s okamžitou reakcí na daný útok. Smyslem zkoušek JIU JITSU je zajistit, zda kandidát je schopen účelně reagovat na nečekaný útok. Rozhodujícím faktorem při hodnocení je podvědomé, mimovolné a účelné reagování na vzniklé situace vycházející z principů pohotovosti, technické vyspělosti, pestrosti a rozmanitosti jednotlivých vykonaných obranných technik.
9. TEORETICKÁ ČÁST
taktické zásady pro mimo postojový boj
taktické zásady pro boj jednotlivce proti skupině
bolest a její využití v sebeobraně
právnické minimum:
– § 28 tr.z. – krajní nouze + § 29 tr.z. nutná obrana – základní znění