Zkušební řád KYU

Žákovské stupně jiu jitsu (6.kyu – 1.kyu)

Technická část zkušebního řádu určuje rozsah znalostí, vyžadovaných na jednotlivé stupně technické vyspělosti KYU a DAN. Zkušební komisař je oprávněn prověřit cvičence nejen z vědomostí vyžadovaných na příslušný stupeň technické vyspělosti, ale i z náplně kteréhokoliv předcházejícího STV. Dále může zkušební komisař upřesnit techniky aplikace a akce, které umožní komplexně zhodnotit jeho předvedený výkon. Toto upřesnění však musí být v souladu s nároky požadovanými na příslušný STV.

6.KYU | 5.KYU | 4.KYU | 3.KYU | 2.KYU | 1.KYU

6.kyu (žluto – bílý pás)
1. DÓJO
a) význam
b) pravidla zdvořilosti
2. ŠIZEN TAI – princip přirozeného držení těla
a) Shizen – hontai – základní přirozený postoj
b) Migi – shizen tai – pravý přirozený postoj
c) Hidari – shizen tai – levý přirozený postoj
3. ŠINTEI – technika kroků
a) Tsuri – ashi – normální krok
b) Tsugi – ashi – následný krok
4. TAI – SABAKI – technika těla, princip JÚ
a) Te – sabaki – technika paží
b) Ashi – sabaki – technika nohou
c) Tai – sabaki – technika těla
5. KAWAŠI – WAZA – technika úhybů
a) Tai – sabaki – Irimi – technika úhybu
b) Tai – sabaki – O – Irimi – technika úhybu – velký oblouk
c) Tai – sabaki – Nagashi – technika úhybu s otočkou
6. KUZUSHI – princip vychýlení
a) Happo – no – kuzushi – osm směrů vychýlení
b) Hando – no – kuzushi – vychýlení soupeře s využitím jeho reakce
7. ROZDĚLENÍ ÚTOČNÉ TECHNIKY
a) Kuzushi – vychýlení – výklad
b) Tsukuri – nástup – výklad
c) Kakke – hod – výklad
8. UKEMI – pády
a) Mae – ukemi – pád kotoulem vpřed z postoje
b) Ushiro – ukemi – pád vzad z postoje
c) Yoko – ukemi – pád na bok z postoje
d) Zempo – ukemi – pád vpřed přímý s dopadem na břicho
9. NAGE WAZA – technika v postoji
a) O – soto – gari – velký vnější podraz (podkosení) nohou, varianty Judo i Jiu Jitsu
10. UKE WAZA – technika krytů
a) Shuto – uke – blok rukou
b) Utshi – ude – uke – vnitřní blok předloktím
11. ATEMI WAZA – úderové plochy
a) Seiken – čelo pěsti
b) Teisho – základ dlaně
c) Shuto – hrana dlaně
12. NE WAZA – technika na zemi
a) Kesa gatame – svrchní šerpa
b) Kata – gatame – svěr podpažní (šerpa podpažní)
c) Kamishiho gatame – zalehnutí přes hlavu (od hlavy) pomocí čtyř bodů na zemi
d) Yokoshiho gatame – držení napříč – pomocí čtyř bodů na zemi
e) Tateshiho gatame – držení podélně – pomocí čtyř bodů na zemi

5.kyu (žlutý pás)
1. NAGE WAZA – technika v postoji
b) O – uchi – gari – velký oblouk, velký vnitřní podmet
c) Ko – uchi – gari – malý oblouk, malý vnitřní podmet
2. MA AI – harmonická vzdálenost – výklad – ukázka
3. SEN – reakce na záměr protivníka
a) Sen no sen – protivník začíná svůj útok – úprava vzdálenosti k němu
b) Tai no sen – protivník provádí svůj útok – příprava na techniku pomocí pohybu těla
c) Go no sen – reakce po uchopení soupeře – způsob obrany
4. KANSETSU WAZA – technika páčení
a) Teorie páčení – výklad
b) Význam páky – použití v sebeobraně
5. NIKKYO – páka na zápěstí
a) Kote – hineri – vnitřní rotace – využití při uvolnění z úchopu
b) Kote – gaeši – vnější rotace – využití při uvolnění z úchopu
c) Jubi – hishigi – úchop za prsty – využití při uvolnění z úchopu
d) Kote – hishigi – rotace při úchopu opačné ruky
e) Využití páky na zápěstí – výklad
6. IKKYO – páka na loketní kloub
a) Ude – hishigi – waki – gatame – držení podpažím (průlom podpažím) v rotaci
7. Etika bojových umění
Stručná znalost historie bojových umění
Lékařské minimum – první pomoc kříšení
Teoretická část – právnické minimum
– § 28 tr.z. – krajní nouze + § 29 tr.z. – nutná obrana – základní znění

4.kyu (oranžový pás)
1. TSUKKAMI KATA – Základní chvaty a způsoby obrany
1A. NAGE – WAZA – technika v postoji
a) Morote – gari – obouručný poraz
b) O – goshi – přehoz bederní (velký bok)
c) De – ashi – harai – vnější podmet chodidlem
1B. TSUKKAMI KATA – aplikace základních způsobů obrany
Uvolňování z úchopu za ruce
a) Junte – dori – úchop zápěstí z vnější strany
b) Dosokute – dori – úchop opačného zápěstí z vnější strany
c) Ryote – dori – úchop obou zápěstí z vnější strany
d) Kuzure – ryote – dori – úchop opačného zápěstí oběma rukama
Uvolňování z úchopu za oděv
a) Hidari – eri – dori – úchop pravou rukou za levý límec
b) Migi – eri – dori – úchop pravou rukou za pravý límec
c) Ushiro – eri – dori – úchop pravou rukou za límec zezadu
d) Yoko – eri – dori – úchop pravou rukou za límec ze strany
e) Migi – sode – dori – úchop pravou rukou za rukáv
f) Hidari – sode – dori – úchop levou rukou za rukáv
g) Ryote – sode – dori – úchop oběma rukama za rukávy
2. UWATE WAZA – obrana proti obejmutí přes ruce
a) Mae – uwate – obejmutí zepředu přes ruce
b) Yoko – uwate – obejmutí ze strany přes ruce
c) Ushiro – uwate – obejmutí zezadu přes ruce
3. SHITATE WAZA – obrana proti obejmutí pod rukama
a) Mae – shitate – obejmutí zepředu pod rukama
b) Yoko – shitate – obejmutí zepředu pod rukama
c) Ushiro – shitate – obejmutí zepředu pod rukama
4. OSAE GAMI – držení za vlasy
a) Mae – osae – gami – držení za vlasy zepředu
b) Ushiro – mae – gami – držení za vlasy zezadu
5. ŽIME WAZA – škrcení
a) Žime Ai – jednou rukou – oběma rukama
b) Ushiro – žime – jednou rukou – oběma rukama
c) Hadaka – žime – škrcení bez oděvu
d) Kesa – žime – škrcení za pomocí oděvu
6.
– rozdíl mezi sportovním zápasem, skutečným bojem a sebeobranou
– zahájení boje – přepad, střetný boj
– vývoj bojové – sebeobranné situace
a) sebeobranná situace
b) útočná situace
5. NE WAZA
b) Ushiro kesa gatame – obrácená šerpa

3.kyu (zelený pás)
1. NAGE – WAZA – technika v postoji
a) Uki – goshi – přehoz přes bok (malý bok)
b) O – soto – guruma – vnější podkosení obou nohou
2. ATEMI WAZA – úderové plochy
a) Kakato – pata
b) Shuto – malíková hrana
c) Hiraken – ohnuté klouby prstů
d) Haito – palcová hrana
e) Empi – loket
3. GERI WAZA – kopy, obrana
a) Mae geri – přímý kop
b) Yoko geri – boční kop
c) Kin geri – kop nártem do genitálií
d) Hiza geri – kop kolenem
e) Mawashi geri – obloukový kop
f) Kakato geri – kop patou shora dolů
4. ATEMI WAZA – technika úderů, obrana, aplikace
a) Teisho – úder dlaní
b) Teisho yoko men uči – obloukový úder (facka) ze strany patou dlaně
c) Haito yoko men uči – obloukový úder (facka) ze strany palcovou hranou
d) Oi tsuki, Kizami tsuki – úder pěstí, přímý direkt – z přední nohy (stejnopostojový úder)
e) Age tsuki – zvedák
f) Gjaku tsuki – úder pěstí, direkt – ze zadní nohy
5. ŠO MEN – údery hlavou, obrana
a) Sho men uči – čelní deska
b) Čudan men – na břicho
c) Yoko men – úder temenem
6. KAWAŠI – WAZA – vysvětlení, zakl. postavení, v pohybu
7. Zvládnutí a předvedení dvou účinných technik Judo, Karate, Aikido. Akce provádět s okamžitou reakcí na útok.
8. TEORETICKÁ ČÁST
a) etika bojových umění
b) právnické minimum:
– § 28 tr.z. – krajní nouze + § 29 tr.z. nutná obrana – základní znění
c) lékařské minimum: kříšení, první pomoc, atd.

2.kyu (modrý pás)
1.A IKKYO – páka na loketní kloub
b) Ude – hishigi – ude – gatame – průlom dlaněmi v rotaci
c) Ude – hishigi – kannuki – gatame – zámek na paži v rotaci
d) Ude – garami – výkrut lokte (doporučeno pouze v poloze na zemi)
1.B OHROŽENÍ BODNOU ZBRANÍ
Útok / Odpověď
a) Furi – age (nápřah holí) / Nagashi – Hadaka žime, O soto gari
b) Furi – oroshi (zášvih holí) / Shiho – nage – Ude hishigi hiza gatame, Shuto – uke – Ude hishigi hara gatame
c) Naname – tsuki (bodnutí ze strany ) / Shiho – nage
d) Čoko – tsuki (bodnutí zepředu) / Shiho – nage
e) Heimen – tsuki (proti bodnutí zezadu) / Shiho – nage
f) Hanbo – furi oroshi (zášvih holí) / Hanbo – mukkae daoshi shiho nage
g) Obrana pomocí hole / Nagashi – mukkae daoshi
2. OHROŽENÍ ŽIDLÍ
a) zepředu
b) ze strany
3. OBRANA POMOCÍ ŽIDLE
a) proti noži
b) proti každému předmětu použitému k útoku
4. OHROŽENÍ BODNOU ZBRANÍ
a) Tsuki – kake – pokus o bodnutí
b) Čoko – tsuki – přímé bodnutí
c) Naname – tsuki – bodnutí ze strany
d) Age – tsuki – bodnutí směrem nahoru
e) Yoko – men – tsuki – bodnutí shora
f) – bodnutí napříč
5. OHROŽENÍ STŘELNOU ZBRANÍ
a) Shomen tsuke – proti čelnému napadení – přiložení pistole
b) Koshiga mae – proti bočnímu napadení – přiložením pistole
c) Haimen tsuke – proti napadení zezadu – přiložením pistole
d) Příprava útoku – pistole tažena od pasu
e) Příprava útoku – pistole tažena zezadu
6. NAGE WAZA – technika v postoji
a) Sukui – nage – zdvih vzad poodsunutím obou nohou oběma rukama v oblasti kolen (šuplík)
c) Tai – otoshi – přehyb přes poklesající tělo
7. ZPŮSOB PROVÁDĚNÉ OBRANY
Při realizaci obrany se předpokládá:
a) stávající útok řešit v souladu s principy JIU JITSU, s maximální účelností a účinností v pohybu, přizpůsobení se útoku v duchu principu JÚ, dodržení racionální vzdálenosti a v souladu s časem, útok bezpečně zakončit správně zvolenou technikou
8. APLIKACE PRINCIPU
a) Přirozený postoj – první reakce na pravděpodobný začátek útoku
b) Přizpůsobení – vzdálenost, úhyb
c) Porušení soupeřovy rovnováhy – vychýlení
d) Útok v okamžiku oslabení soupeře
9. TEORETICKÁ ČÁST
a) Taktické zásady pro boj s útočníkem ozbrojeným sečnou zbraní
b) Taktické zásady pro boj s útočníkem ozbrojeným bodnou zbraní
c) Taktické zásady pro boj s útočníkem ozbrojeným střelnou zbraní
d) právnické minimum – § 28 tr.z. krajní nouze + § 29 tr.z. nutná obrana – základní znění

1.kyu (hnědý pás)
1. OHROŽENÍ LEŽÍCÍHO ÚTOKEM SHORA
Obránce ležící na zádech
Útok / Odpověď
a) Útok vedený přímým směrem od nohou obránce / Hiza basami waza – migi, hidari
b) Útok vedený z pravé strany nohou obránce / Hiza basami waza – migi
c) Útok vedený z levé strany nohou obránce / Hiza basami waza – hidari
d) Útok vedený k pravému boku obránce / Do basami waza – migi
e) Útok vedený k levému boku obránce / Do basami waza – hidari
f) Útok vedený přímým směrem od hlavy obránce
2. ZNEŠKODNĚNÍ ÚTOKU V MIMOPOSTOJOVÉM POSTAVENÍ
Útočník sedí na obránci, který leží na zádech
a) Ohrožení nožem
útok:
– vedený přímo na hlavu
– vedený ze strany na hlavu
obrana:
Uči uke – Ude garami
Soto uke – Ude hišigi hiza gatame
b) Ohrožení škrcením
útok:
– vedený jednou rukou
– vedený oběma rukama
obrana:
Uči uke – Ude garami
Ryote uči uke – Kanuki gatame
c) Ohrožení tesenem, jawarou
útok:
– vedený přímo na hlavu
– vedený ze strany na hlavu
obrana:
Uči uke – Ude garami
Soto uke Ude hišigi hiza gatame
Nezbytná prostorová orientace, nutná vzhledem k zvláštnostem mimo postojového boje.
3. SUTEMI WAZA – technika strhů (překotů)
a) Tani otoshi – strh (překot) vzad posouváním nohy za klesající tělo (pád do údolí)
b) Yoko guruma – překot obejmutím (strh stranou mírně vzad pomocí pádu na bok po vsunutí jedné nohy mezi nohy soupeře)
c) Soto maki komi – zátočka nadpažní
4. OHROŽENÍ JEDNOTLIVCE SKUPINOU
Z taktického hlediska dbát na zásady:
– udržovat co nejmenší velikost úhlu ohrožení
– při nezbytí útočit – zaměřit útok na vedoucího skupiny
– následující varianta – zaútočit na nejbližšího útočníka
– prorazit z obklopení
– taktickým manévrem zajistit rukojmí
5. ODVÁDĚCÍ A ZNEHYBŇOVACÍ TECHNIKY
– znehybnění na zemi, zvednutí a odvedení
– zajištění, zvednutí účinnou technikou ze židle a odvedení
– při trestné činnosti zajištění, odvedení a předání
6. NIKYO – IKYO použité v obraně a útoku
7. BOGIO WAZA
a) Tsuki waza – technika úderů
b) Uči waza – technika seků
c) Uke waza – technika krytů
d) Geri waza – technika kopů
e) Tači waza – technika postojů
f) Harai waza – technika podmetů
g) Ata waza – technika útoků na citlivá místa
8. JAWARA, TOMFA, NUNČAKU, BO, HANBO, SAI předvedení obrany dle výběru
Předpoklad výběru je předvedení dvou účinných technik. Techniky musí být provedeny bez rozmýšlení s okamžitou reakcí na daný útok. Smyslem zkoušek JIU JITSU je zajistit, zda kandidát je schopen účelně reagovat na nečekaný útok. Rozhodujícím faktorem při hodnocení je podvědomé, mimovolné a účelné reagování na vzniklé situace vycházející z principů pohotovosti, technické vyspělosti, pestrosti a rozmanitosti jednotlivých vykonaných obranných technik.
9. TEORETICKÁ ČÁST
– taktické zásady pro mimo postojový boj
– taktické zásady pro boj jednotlivce proti skupině
– bolest a její využití v sebeobraně
– právnické minimum:
– § 28 tr.z. – krajní nouze + § 29 tr.z. nutná obrana – základní z