Zkušební řád KYU

Žákovské stupně jiu jitsu (6.kyu – 1.kyu)

Technická část zkušebního řádu určuje rozsah znalostí, vyžadovaných na jednotlivé stupně technické vyspělosti KYU a DAN. Zkušební komisař je oprávněn prověřit cvičence nejen z vědomostí vyžadovaných na příslušný stupeň technické vyspělosti, ale i z náplně kteréhokoliv předcházejícího STV. Dále může zkušební komisař upřesnit techniky aplikace a akce, které umožní komplexně zhodnotit jeho předvedený výkon. Toto upřesnění však musí být v souladu s nároky požadovanými na příslušný STV.

6.KYU | 5.KYU | 4.KYU | 3.KYU | 2.KYU | 1.KYU

stáhnout v pdf

6.kyu (žluto – bílý pás)

1. DÓJO
a) význam
b) pravidla zdvořilosti
2. ŠIZEN TAI – princip přirozeného držení těla
a) Shizen – hontai – základní přirozený postoj
b) Migi – shizen tai – pravý přirozený postoj
c) Hidari – shizen tai – levý přirozený postoj
3. ŠINTEI – technika kroků
a) Tsuri – ashi – normální krok
b) Tsugi – ashi – následný krok
4. TAI – SABAKI – technika těla, princip JÚ
a) Te – sabaki – technika paží
b) Ashi – sabaki – technika nohou
c) Tai – sabaki – technika těla
5. KAWAŠI – WAZA – technika úhybů
a) Tai – sabaki – Irimi – technika úhybu
b) Tai – sabaki – O – Irimi – technika úhybu – velký oblouk
c) Tai – sabaki – Nagashi – technika úhybu s otočkou
6. KUZUSHI – princip vychýlení
a) Happo – no – kuzushi – osm směrů vychýlení
b) Hando – no – kuzushi – vychýlení soupeře s využitím jeho reakce
7. ROZDĚLENÍ ÚTOČNÉ TECHNIKY
a) Kuzushi – vychýlení – výklad
b) Tsukuri – nástup – výklad
c) Kakke – hod – výklad
8. UKEMI – pády
a) Mae – ukemi – pád kotoulem vpřed z postoje
b) Ushiro – ukemi – pád vzad z postoje
c) Yoko – ukemi – pád na bok z postoje
d) Zempo – ukemi – pád vpřed přímý s dopadem na břicho
9. NAGE WAZA – technika v postoji
a) O – soto – gari – velký vnější podraz (podkosení) nohou, varianty Judo i Jiu Jitsu
10. UKE WAZA – technika krytů
a) Shuto – uke – blok rukou
b) Utshi – ude – uke – vnitřní blok předloktím
11. ATEMI WAZA – úderové plochy
a) Seiken – čelo pěsti
b) Teisho – základ dlaně
c) Shuto – hrana dlaně
12. NE WAZA – technika na zemi
a) Kesa gatame – svrchní šerpa
a) Kata – gatame – svěr podpažní (šerpa podpažní)
c) Kamishiho gatame – zalehnutí přes hlavu (od hlavy) pomocí čtyř bodů na zemi
d) Yokoshiho gatame – držení napříč – pomocí čtyř bodů na zemi
e) Tateshiho gatame – držení podélně – pomocí čtyř bodů na zemi

5.kyu (žlutý pás)

1. NAGE WAZA – technika v postoji
b) O – uchi – gari – velký oblouk, velký vnitřní podmet
c) Ko – uchi – gari – malý oblouk, malý vnitřní podmet
2. MA AI – harmonická vzdálenost – výklad – ukázka
3. SEN – reakce na záměr protivníka
a) Sen no sen – protivník začíná svůj útok – úprava vzdálenosti k němu
b) Tai no sen – protivník provádí svůj útok – příprava na techniku pomocí pohybu těla
c) Go no sen – reakce po uchopení soupeře – způsob obrany
4. KANSETSU WAZA – technika páčení
a) Teorie páčení – výklad
b) Význam páky – použití v sebeobraně
5. NIKKYO – páka na zápěstí
a) Kote – hineri – vnitřní rotace – využití při uvolnění z úchopu
b) Kote – gaeši – vnější rotace – využití při uvolnění z úchopu
c) Jubi – hishigi – úchop za prsty – využití při uvolnění z úchopu
d) Kote – hishigi – rotace při úchopu opačné ruky
e) Využití páky na zápěstí – výklad
6. IKKYO – páka na loketní kloub
a) Ude – hishigi – waki – gatame – držení podpažím (průlom podpažím) v rotaci
7. Etika bojových umění
Stručná znalost historie bojových umění
Lékařské minimum – první pomoc kříšení
Teoretická část – právnické minimum
– § 28 tr.z. – krajní nouze + § 29 tr.z. – nutná obrana – základní znění

4.kyu (oranžový pás)

1. TSUKKAMI KATA – Základní chvaty a způsoby obrany
1.A NAGE – WAZA – technika v postoji
a) Morote – gari – obouručný poraz
a) O – goshi – přehoz bederní (velký bok)
b) De – ashi – harai – vnější podmet chodidlem
1.B TSUKKAMI KATA – aplikace základních způsobů obrany
  Uvolňování z úchopu za ruce
a) Junte – dori – úchop zápěstí z vnější strany
b) Dosokute – dori – úchop opačného zápěstí z vnější strany
c) Ryote – dori – úchop obou zápěstí z vnější strany
d) Kuzure – ryote – dori – úchop opačného zápěstí oběma rukama
  Uvolňování z úchopu za oděv
a) Hidari – eri – dori – úchop pravou rukou za levý límec
b) Migi – eri – dori – úchop pravou rukou za pravý límec
c) Ushiro – eri – dori – úchop pravou rukou za límec zezadu
d) Yoko – eri – dori – úchop pravou rukou za límec ze strany
e) Migi – sode – dori – úchop pravou rukou za rukáv
f) Hidari – sode – dori – úchop levou rukou za rukáv
g) Ryote – sode – dori – úchop oběma rukama za rukávy
2. UWATE WAZA – obrana proti obejmutí přes ruce
a) Mae – uwate – obejmutí zepředu přes ruce
b) Yoko – uwate – obejmutí ze strany přes ruce
c) Ushiro – uwate – obejmutí zezadu přes ruce
3. SHITATE WAZA – obrana proti obejmutí pod rukama
a) Mae – shitate – obejmutí zepředu pod rukama
b) Yoko – shitate – obejmutí zepředu pod rukama
c) Ushiro – shitate – obejmutí zepředu pod rukama
4. OSAE GAMI – držení za vlasy
a) Mae – osae – gami – držení za vlasy zepředu
b) Ushiro – mae – gami – držení za vlasy zezadu
5. ŽIME WAZA – škrcení
a) Žime Ai – jednou rukou – oběma rukama
b) Ushiro – žime – jednou rukou – oběma rukama
c) Hadaka – žime – škrcení bez oděvu
d) Kesa – žime – škrcení za pomocí oděvu
6. rozdíl mezi sportovním zápasem, skutečným bojem a sebeobranou
zahájení boje – přepad, střetný boj
vývoj bojové – sebeobranné situace
a) sebeobranná situace
b) útočná situace
7. NE WAZA
b) Ushiro kesa gatame – obrácená šerpa

3.kyu (zelený pás)

1. NAGE – WAZA – technika v postoji
b) O – soto – guruma – vnější podkosení obou nohou
a) Uki – goshi – přehoz přes bok (malý bok)
2. ATEMI WAZA – úderové plochy
a) Kakato – pata
b) Shuto – malíková hrana
c) Hiraken – ohnuté klouby prstů
d) Haito – palcová hrana
e) Empi – loket
3. GERI WAZA – kopy, obrana
a) Mae geri – přímý kop
b) Yoko geri – boční kop
c) Kin geri – kop nártem do genitálií
d) Hiza geri – kop kolenem
e) Mawashi geri – obloukový kop
f) Kakato geri – kop patou shora dolů
4. ATEMI WAZA – technika úderů, obrana, aplikace
a) Teisho – úder dlaní
b) Teisho yoko men uči – obloukový úder (facka) ze strany patou dlaně
c) Haito yoko men uči – obloukový úder (facka) ze strany palcovou hranou
d) Oi tsuki, Kizami tsuki – úder pěstí, přímý direkt – z přední nohy (stejnopostojový úder)
e) Age tsuki – zvedák
f) Gjaku tsuki – úder pěstí, direkt – ze zadní nohy
5. ŠO MEN – údery hlavou, obrana
a) Sho men uči – čelní deska
b) Čudan men – na břicho
c) Yoko men – úder temenem
6. KAWAŠI – WAZA – vysvětlení, zakl. postavení, v pohybu
6. Zvládnutí a předvedení dvou účinných technik Judo, Karate, Aikido. Akce provádět s okamžitou reakcí na útok.
7. TEORETICKÁ ČÁST
a) etika bojových umění
b) právnické minimum:
– § 28 tr.z. – krajní nouze + § 29 tr.z. nutná obrana – základní znění
c) lékařské minimum: kříšení, první pomoc, atd.

2.kyu (modrý pás)

1.A IKKYO – páka na loketní kloub
b) Ude – hishigi – ude – gatame – průlom dlaněmi v rotaci
c) Ude – hishigi – kannuki – gatame – zámek na paži v rotaci
d) Ude – garami – výkrut lokte (doporučeno pouze v poloze na zemi)
1.B OHROŽENÍ BODNOU ZBRANÍ
  Útok: Odpověď:
a) Furi – age
nápřah holí
Nagashi – Hadaka žime
NagashiO soto gari
b) Furi – oroshi
zášvih holí
Shiho – nage – Ude hishigi hiza gatame
Shuto – uke – Ude hishigi hara gatame
c) Naname – tsuki
bodnutí ze strany
Shiho – nage
d) Čoko – tsuki
bodnutí zepředu
Shiho – nage
e) Heimen – tsuki
proti bodnutí zezadu
Šiho nage
f) Hanbo – furi oroshi
zášvih holí
Hanbo – mukkae daoshi
shiho nage
g) Obrana pomocí hole Nagashi – mukkae daoši
2. OHROŽENÍ ŽIDLÍ
a) zepředu
b) ze strany
3. OBRANA POMOCÍ ŽIDLE
a) proti noži
b) proti každému předmětu použitému k útoku
4. OHROŽENÍ BODNOU ZBRANÍ
a) Tsuki – kake pokus o bodnutí
b) Čoko – tsuki přímé bodnutí
c) Naname – tsuki bodnutí ze strany
d) Age – tsuki bodnutí směrem nahoru
e) Yoko – men – tsuki bodnutí shora
f) bodnutí napříč
5. OHROŽENÍ STŘELNOU ZBRANÍ
a) Shomen tsuke – proti čelnému napadení – přiložení pistole
b) Koshiga mae – proti bočnímu napadení – přiložením pistole
c) Haimen tsuke – proti napadení zezadu – přiložením pistole
d) Příprava útoku – pistole tažena od pasu
e) Příprava útoku – pistole tažena zezadu
6. NAGE WAZA – technika v postoji
a) Sukui – nage – zdvih vzad poodsunutím obou nohou oběma rukama v oblasti kolen (šuplík)
c) Tai – otoshi – přehyb přes poklesající tělo
7. ZPŮSOB PROVÁDĚNÉ OBRANY
  Při realizaci obrany se předpokládá:
a) stávající útok řešit v souladu s principy JIU JITSU, s maximální účelností a účinností v pohybu, přizpůsobení se útoku v duchu principu JÚ, dodržení racionální vzdálenosti a v souladu s časem, útok bezpečně zakončit správně zvolenou technikou
8. APLIKACE PRINCIPU
a) Přirozený postoj – první reakce na pravděpodobný začátek útoku
b) Přizpůsobení – vzdálenost, úhyb
c) Porušení soupeřovy rovnováhy – vychýlení
d) Útok v okamžiku oslabení soupeře
9. TEORETICKÁ ČÁST
a) Taktické zásady pro boj s útočníkem ozbrojeným sečnou zbraní
b) Taktické zásady pro boj s útočníkem ozbrojeným bodnou zbraní
c) Taktické zásady pro boj s útočníkem ozbrojeným střelnou zbraní
d) právnické minimum
– § 28 tr.z. krajní nouze + § 29 tr.z. nutná obrana – základní znění

1.kyu (hnědý pás)

1. OHROŽENÍ LEŽÍCÍHO ÚTOKEM SHORA
  Obránce ležící na zádech
  Útok: Odpověď:
a) Útok vedený přímým směrem od nohou obránce Hiza basami waza – migi, hidari
b) Útok vedený z pravé strany nohou obránce Hiza basami waza – migi
c) Útok vedený z levé strany nohou obránce Hiza basami waza – hidari
d) Útok vedený k pravému boku obránce Do basami waza – migi
e) Útok vedený k levému boku obránce Do basami waza – hidari
f) Útok vedený přímým směrem od hlavy obránce
2. ZNEŠKODNĚNÍ ÚTOKU V MIMOPOSTOJOVÉM POSTAVENÍ
  Útočník sedí na obránci, který leží na zádech
a) Ohrožení nožem

útok:
– vedený přímo na hlavu
– vedený ze strany na hlavu

obrana:
Uči uke – Ude garami
Soto uke – Ude hišigi hiza gatame
b) Ohrožení škrcením

útok:
– vedený jednou rukou
– vedený oběma rukama

obrana:
Uči uke – Ude garami
Ryote uči uke – Kanuki gatame
c) Ohrožení tesenem, jawarou

útok:
– vedený přímo na hlavu
– vedený ze strany na hlavu

obrana:
Uči uke – Ude garami
Soto uke Ude hišigi hiza gatame
  Nezbytná prostorová orientace, nutná vzhledem k zvláštnostem mimo postojového boje.
3. SUTEMI WAZA – technika strhů (překotů)
a) Tani otoshi – strh (překot) vzad posouváním nohy za klesající tělo (pád do údolí)
b) Yoko guruma – překot obejmutím (strh stranou mírně vzad pomocí pádu na bok po vsunutí jedné nohy mezi nohy soupeře)
c) Soto maki komi – zátočka nadpažní
4. OHROŽENÍ JEDNOTLIVCE SKUPINOU
Z taktického hlediska dbát na zásady:
udržovat co nejmenší velikost úhlu ohrožení
při nezbytí útočit – zaměřit útok na vedoucího skupiny
následující varianta – zaútočit na nejbližšího útočníka
prorazit z obklopení
taktickým manévrem zajistit rukojmí
5. ODVÁDĚCÍ A ZNEHYBŇOVACÍ TECHNIKY
znehybnění na zemi, zvednutí a odvedení
zajištění, zvednutí účinnou technikou ze židle a odvedení
při trestné činnosti zajištění, odvedení a předání
6. NIKYO – IKYO použité v obraně a útoku
7. BOGIO WAZA
a) Tsuki waza technika úderů
b) Uči waza technika seků
c) Uke waza technika krytů
d) Geri waza technika kopů
e) Tači waza technika postojů
f) Harai waza technika podmetů
g) Ata waza technika útoků na citlivá místa
8. JAWARA, TOMFA, NUNČAKU, BO, HANBO, SAI předvedení obrany dle výběruPředpoklad výběru je předvedení dvou účinných technik. Techniky musí být provedeny bez rozmýšlení s okamžitou reakcí na daný útok. Smyslem zkoušek JIU JITSU je zajistit, zda kandidát je schopen účelně reagovat na nečekaný útok. Rozhodujícím faktorem při hodnocení je podvědomé, mimovolné a účelné reagování na vzniklé situace vycházející z principů pohotovosti, technické vyspělosti, pestrosti a rozmanitosti jednotlivých vykonaných obranných technik.
9. TEORETICKÁ ČÁST
taktické zásady pro mimo postojový boj
taktické zásady pro boj jednotlivce proti skupině
bolest a její využití v sebeobraně
právnické minimum:
– § 28 tr.z. – krajní nouze + § 29 tr.z. nutná obrana – základní znění